www.kombifekalpoprad.sk

ODVOZ TEKUTÉHO ODPADU


Zabezpečíme Vám odčerpávanie, odvoz a zneškodnenie tekutého odpadu našim vozidlom ale aj dočistenie nádrží, septikov, žúmp či iných lapačov tukov a nečistôt.

 Využitie fekálneho vozidla:

   - septik Poprad
   - žumpa Poprad
   - odčerpanie tekutého odpadu
   - odvoz a zneškodnenie odpadu
   - vývoz septika
   - vývoz žumpy Poprad
   - vacuum tanker Poprad
   - vývoz prečerpávacích šácht ČOV
   - čistenie septiku, žumpy
   - čistenie lapačov tukov a nečistôt
   - čistenie nádrží a jímok
   - čistenie a vývoz lapolu
   - čistenie studní
   - čistenie vyťahových šácht
   - vývoz odpadu z obytných domov,  občianských a  priemyselných objektov
   - vývoz zaplavených šácht
   - odčerpanie neodtekajúcej kanalizácie
   - odčerpanie pri výkopových prácach
   - odčerpanie pri záplavých

ODVOZ TEKUTÉHO ODPADU


        kontakt: 00421 901 789 009, Poprad
           e-mail: cxdx.sk@gmail.com                                                                ...navštívte aj
                                                                                                                                           www.plosinypoprad.sk