www.kombifekalpoprad.sk

TLAKOVÉ ČISTENIE KANALIZÁCIÍ A POTRUBÍ


    
    
    
    


Tlakové čistenie je veľmi efektívny a ekologický spôsob čistenia potrubí

Tlakovým čistením sa odstraňujú z potrubí havarijné stavy, čistia sa alebo tlakové čistenie slúži ako prevencia ktorá pomáha udržiavať potrubia v priechodnom stave čo vedie k predlžovaniu životnosti potrubí, šácht resp. celého systému.

Tlakové čistenie využíva prúd vody pod veľkým tlakom, ktorý pri použití vhodnej trysky vie potrubie vyčistiť, prebiť, spriechodniť alebo obnoviť pôvodný prietok

-          Výhodou našho zariadenia je, že okamžite saje nečistoty počas čistenia kanalizácie alebo potrubia. Nečistoty tak neputujú ďalej a nespôsobujú ďalšie problémy.

Využitie vysokotlakého čistenia:

    - krtkovanie Poprad
    - krtkovanie Kežmarok
    - krtkovanie Spišská Nová Ves
    - kanal servis
    - kanal servis Poprad
    - kanal servis Kežmarok
    - kanal servis Spišská Nová Ves
    - čistenie a prebíjanie siete PP, KK, SN, SL, GL
    - servis kanalizačnej siete PP, KK, SN, SL, GL
    - čistenie odpadov
    - upchatý odpad
    - čistenie a monitorovanie kanalizácie
    - udržba kanalizácie
    - čistenie potrubí
    - čistenie kanalizáci Poprad
    - drain jetter Poprad
    -
prebíjanie kanalizácie
    - pretlačenie kanalizácie
    - čistenie kanalizačných prípojok
    - čistenie upchatých kanálov
    - preventívne čistenie
    - čistenie odpadu rodinných domov, bytoviek, občianskej vybavenosti
      a priemyselných objektov
    - čistenie drenáži a odvodňovacých systémov
    - čistenie dažďovej kanalizácieODVOZ TEKUTÉHO ODPADU


        kontakt: 00421 901 789 009, Poprad
           e-mail: cxdx.sk@gmail.com                                                                ...navštívte aj
                                                                                                                                           www.plosinypoprad.sk