www.kombifekalpoprad.sk

INŠPEKCIA POTRUBÍ - KANALIZAČNÁ KAMERA

     Inšpekciu prevádzame pomocou tlačnej kamery do vzdialenosti 30 až 55 metrov v závislosti od charakteru potrubia

     Kamera m� kontinuálne otočné hlavicu o 360 st. a  110 st.  doprava , doľava čo umožňuje široký využitie pri inšpekcii alebo hľadaní najrôznejších problemov.

     Kamera je samonivelizačná so zobrazením prejdenej vzdialenosti, pre lepšie určenia problemového miesta.

     Pre potrubia od DN 80  do DN 400.
 
Možnosti  využitia :

   - monitorovanie kanalizácií PP, KK, SN, SL, GL
   - monitorovanie potrubí
   - monitorovanie kanalizácie
   - monitorovanie  a čistenie kanalizácie
   - inšpekcia rôzných potrubí
   - inšpekcia kanalizácie Poprad
   - inspection camera Poprad
   - inšpekcia energokanalov
   - inšpekcia  dutých piestorov
   - inšpekcia vzduchotekniky
   - inšpekcia komínov
   - inšpekcia studní a mnoho iného...


ODVOZ TEKUTÉHO ODPADU


        kontakt: 00421 901 789 009, Poprad
           e-mail: cxdx.sk@gmail.com                                                                ...navštívte aj
                                                                                                                                           www.plosinypoprad.sk